Siste nytt

 

•  Golan Renhold AS Har ansatt

Cemre Arslan som salgsansvarlig. 

 

 

 

•  Vi tilbyr nå også flyttetransport og flytterenhold fra din bolig, eller din næringsvirksomhet.

 

 

 

   Velkommen til Golan Renhold AS

Vårt renholdskonsept

 

Kvalitet, pris og pålitelighet er viktige kriterier når det gjelder renhold. Derfor lar vi kunden definere den kvalitetsstandard som ønskes, så tester vi resultatet kontinuerlig.

 

Erfaring og kvalitet.

Vårt renholdskonsept bygger på flere viktige fortrinn:

 

* 8  Motiverte og stabile medarbeidere med høyt faglig nivå.

* 6 års erfaring i bransjen.

* Bransjens eget kvalitetssikringssystem

* Egenkontroll og periodisk kontroll satt i system.

 

Vi utfører oppdrag i hele østlandsområdet.

 

Vi yter personlig og individuell sevice og ønsker å leve opp til våre etiske verdier ovenfor våre kunder: ærlighet, respekt, tydelighet og begeistring.

 

 

  Bredt spekter av tjenester:

 

•  Enten du ønsker daglig eller periodisk renhold, vikar eller fasaderenhold - som totalleverandør løser Golan Renhold de fleste renholdstjenester i privat eller offentlig sektor.

 

For eksempel vil vår Gulvbehandlingsavtale sikre deg alltid blanke gulv.

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2012 Edberg.no